Keterangan Produk

JEJAK PARCEL TRACK&TRACE
TERIMA KASIH KERANA BERURUSNIAGA BERSAMA KAMI

Nama penuh mungkin disingkatkan bagi menjaga privacy pelanggan. 
Atau Anda boleh berikan NICKNAME pada alamat penghantaran untuk dipaparkan. 

==============
logo
BUKA BBB EX
==============
BUKA PTP↗
==============

Klik dibawah untuk lain-lain Kurier
BUKA LAIN-LAIN KURIER
==============

HASHIMAH-KDH-BBB- 400104399855

HAJAR-PRK-BBB- 400104399601

HARUSSANI-KDH-BBB- 400104399951

LISSA-SEL-J&T- 610112788998
610112788596
610112788694
610112789018
610112788681
610112788649
610112788652

ISYA-PRK-J&T- 610112788678

AFIQAH-P.JAYA-J&T- 610112788874

ESTHER-SBH-POSLAJU- EN286728933MY

PUTRI-N9-POSLAJU- EN286728995MY

YAZID-JHR-POSLAJU- EN286728672MY

RASHID-N9-POSLAJU- EN286729275MY

LATIFAH-PRK-POSLAJU- EN286728709MY

K.ANI-N9-BBB- 400104399520

FARIDDUDIN-JHR-BBB- 400104399063

SALIZAWATI-N9-BBB- 400104399634

AZLINA-N9-J&T- 610112788610

BAIZURA-TRG-J&T- 610112788747
610112788734

CALIPHTRADE-PRK-J&T- 610112788665

FARRAH-JHR-J&T- 610112789021

LISSA-SEL-J&T- 610112788985
610112789005
610112788969

ADI-KL-J&T- 610110886889

AMIR-KEL-PARCEL -0010050159


--

AISHAH-TRG-J&T- 610112788943
610112788956

FAHRUL-JHR-J&T- 610112788789


HIDAYATUL-PHG-PARCEL -0010049901

AIDA-SEL-POSLAJU- EN124350264MY

ARIFF-KEL-POSLAJU- EN124350281MY

FARIDA-SEL-POSLAJU- EN286729029MY

JAMIZA-KEL-POSLAJU- EN286729298MY

BELLE-PHG-POSLAJU- EN286729219MY

TENGKU-TRG-BBB- 400104399590

ALAWIAH-PRK-BBB- 400104399623

NADIAH-TRG-BBB- 400104399542

ABDUS-PRK-BBB- 400104399575

AISHAH-PNG-BBB- 400104399553

LISSA-SEL-J&T- 610112788858

AZZIM-MLK-J&T- 610110886781

MAHERAN-KEL-J&T- 610110886749

NORHANA-KEL-J&T- 610112788887


RESTU-MLK-PARCEL -0010049746

UMAR-SEL-BBB- 400104399450

ATIKAH-TRG-BBB- 400104399494

LISSA-SEL-J&T- 610112788890

UMAR-SEL-J&T- 610112788845

NURARIFF-PRK-J&T- 610110886794

AZMI-TRG-J&T- 610110886752


AYA-JHR-J&T- 610110886834

SALLEH-SEL-POSLAJU- EN286728598MY

JUNN-PHG-POSLAJU- EN286728624MY

AZIZ-KL-POSLAJU- EN286728540MY

SUFA-N9-POSLAJU- EN286728607MY

ROSAKITA-KDH-POSLAJU- EN286728536MY

MAMA-SEL-BBB- 400104399483

SALIZAWATI-SEL-BBB- 400104399030

KUMARAN-SEL-BBB- 400104399461

DORIS-N9-BBB- 400104399435

WAN MOHD-TRG-BBB- 400104399170

QASEH-SEL-BBB- 400104399505

HISHAM-SEL-BBB- 400104399516

SHUKRIAH-KDH-BBB- 400104399191

CALIPH-PRK-BBB- 400104399446

WATIE-SEL-J&T- 610110886903

NORBAIZURA-TRG-J&T- 610110886916
610110886945

TINA-KEL-J&T- 610110886987

EZHAM-KEL-J&T- 610110886990

MAZLAN-KL-J&T- 610110886958

NORA-KDH-J&T- 610110886863

FAUZIAH-JHR-J&T- 610110886876

NURARIFF-PRK-J&T- 610110886821

AZIEMAH-KEL-PARCEL -0010049128


--

ISMAIL-JHR-POSLAJU- EN286729267MY

HISHAM-SEL-BBB- 400104399472

YASIN-PNG-J&T- 610110887636

ISYA-PRK-J&T- 610110887023


RIZUAN-TRG-POSLAJU- EN286729222MY

SUNGIT-JHR-POSLAJU- EN286729253MY

YASIR-JHR-POSLAJU- EN286729284MY

SALLEH-SEL-POSLAJU- EN286729307MY

MAJID-JHR-POSLAJU- EN286729341MY

ROSLAN-SRWK-POSLAJU- EN286728690MY

ZAIMAH-JHR-POSLAJU- EN286729324MY

AYU-SRWK-POSLAJU- EN286729315MY

EZUAN-SEL-BBB- 400104399262

ROZIDI-PNG-BBB- 400104399306

ISB-PNG-BBB- 400104399251

ZARINA-SEL-BBB- 400104399332

AZHAR-JHR-BBB- 400104399284

ISB-PNG-BBB- 400104399295

CALIPH-PRK-BBB- 400104399310

ALIZA-PRK-BBB- 400105383735

BOHARI-JHR-J&T- 610110886778

ZIKRILAH-TRG-J&T- 610110886847


NURARIFF-PRK-J&T- 610110886765

HAMZAH-SBH-POSLAJU- EN286728465MY

MASITAH-KDH-POSLAJU- EN286728522MY

ROSLINA-KEL-POSLAJU- EN286728584MY

FIKRI-MLK-POSLAJU- EN286728615MY

HALIMAH-MLK-POSLAJU- EN286728862MY

NURLIYANA-KL-POSLAJU- EN286728916MY

SALLEH-SEL-POSLAJU- EN286727411MY

ZAULAH-KL-BBB- 400105383996

AKRAM-SEL-BBB- 400105383812

RUZA-KDH-BBB- 400105390112

CALIPH-PRK-BBB- 400105390123

MASTURA-PNG-BBB- 400102260821

K.ANI-N9-BBB- 400105390134

ISB-PNG-BBB- 400105383963

ALIA-TRG-J&T- 610110886850

NORHANA-KEL-J&T- 610110886805

-PARCEL -00100


--

ARMA-PHG-AIRPAK- 400104399391

ANNE-SEL-AIRPAK- 400105390086

AWANG-PHG-AIRPAK- 400105390145

K.ANI-MY-AIRPAK- 400105390215

ZALEHA-SEL-AIRPAK- 400105390053

HISHAM-SEL-AIRPAK- 400105383764

RAHMAD-JHR-PARCEL -0010047720

ROSLINA-KEL-PARCEL -0010047682


AZIEMAH-KEL-PARCEL -0010047681

KAMAL-KEL-POSLAJU- EN286727408MY

NORFIANA-SEL-POSLAJU- EN286728451MY

AZIZAH-SRWK-POSLAJU- EN286728346MY

YUSOF-PHG-POSLAJU- EN286728363MY

SYUHAIRAH-KDH-POSLAJU- EN286728394MY

M.SUFI-TRG-POSLAJU- EN286728669MY

IZA-JHR-POSLAJU- EN286728448MY

SYUHAIDA-PHG-POSLAJU- EN286728385MY

HARIS-KDH-POSLAJU- EN286728377MY

WAN-SEL-POSLAJU- EN286728434MY

ROZIDI-PNG-AIRPAK- 400105384081

ISB-PNG-AIRPAK- 400105383904

ABDULLAH-SEL-AIRPAK- 400105384070

ANDREW-SEL-AIRPAK- 400105383720

RUZA-KDH-AIRPAK- 400105384033

AKRAM-SEL-AIRPAK- 400105383893

MUSCLE-SEL-AIRPAK- 400105383871

CALIPH-PRK-AIRPAK- 400105383860

ANITA-JHR-AIRPAK- 400105383742

AHMAD-KDH-AIRPAK- 400105384114

NURARIFF-PRK-J&T- 610110886625

AZMI-TRG-J&T- 610110886818

NAZIRA-SEL-J&T- 610110886961
610110887007
610110887010

AFIQAH-P.JAYA-J&T- 610110886667

AZZIM-MLK-J&T- 610110886641

SYUHAIDA-JHR-J&T- 610110886670

QASEH-SEL-J&T- 610110886683

NURA-SEL-J&T- 610110886696

FAIDUL-SEL-J&T- 610110886654

LISSA-SEL-J&T- 610110886974
610110886932
610110886929
610110887049

DHIAN-SEL-J&T- 610110886892

RAZUE-TRG-J&T- 610110886710


MYF ART-MLK-PARCEL -0010047278

NISA-JHR-POSLAJU- EN286727500MY

AZIZAH-SRWK-POSLAJU- EN286727385MY

ROSIAH-SRWK-POSLAJU- EN286728805MY

SYAHIRA-PNG-POSLAJU- EN286728814MY

YUSILHAM-SEL-POSLAJU- EN286728920MY

ARISHA-JHR-POSLAJU- EN286727460MY

HALIMAH-MLK-POSLAJU- EN286728350MY

ISB-PNG-AIRPAK- 400105383882
400105383834

SHARIFAH-KL-AIRPAK- 400105383775

HISHAM-SEL-AIRPAK- 400105383845

HAMDANI-SEL-AIRPAK- 400105384066

ZALINA-SEL-AIRPAK- 400105383790

SOERAYA-SEL-AIRPAK- 400105383915

BAIZURA-TRG-AIRPAK- 400105383930

K.ANI-N9-AIRPAK- 400105383823
400105383856

SADDAM-SEL-AIRPAK- 400105383705

IZA-PHG-AIRPAK- 400105383786

AISHAH-PNG-AIRPAK- 400105383926

ASHAH-JHR-AIRPAK- 400105384022

FAIRUZ-MY-AIRPAK- 400105384011

MARYAM-SEL-AIRPAK- 400105383801

AFIQAH-P.JAYA-J&T- 610110886612

LISSA-SEL-J&T- 610110886609

FARRAH-JHR-J&T- 610110886556

HALIB-SEL-J&T- 610110886638

NURA-SEL-J&T- 610110886723

SUHAILA-MLK-PARCEL -0010047021

NORLIZA-SEL-PARCEL -0010047118


--

ISB-PNG-AIRPAK- 400105390090

HANANI-KL-AIRPAK- 400105390101

SHAIDATUL-PRK-AIRPAK- 400102212532

K.ANI-N9-AIRPAK- 400102212300

HALIPA-SEL-AIRPAK- 400102212311

IZZATI-PHG-J&T- 610110886585

RAZUE-TRG-J&T- 610110886572


NURARIFF-PRK-J&T- 610110886598

SAIFUL-PHG-POSLAJU- EN286727487MY

ZUNAIZAH-TRG-POSLAJU- EN286728791MY

AZMAROYDAH-SBH-POSLAJU- EN286728859MY

TUKIRAN-JHR-POSLAJU- EN286727439MY

S.NIZAM-SEL-POSLAJU- EN286727425MY

MAMA-SEL-AIRPAK- 400102212241

TENGKU-TRG-AIRPAK- 400102212252

MMR-JHR-AIRPAK- 400102212580

HISHAM-SEL-AIRPAK- 400102212215

ISMAIL-SEL-AIRPAK- 400102212263

HAYAT-PHG-AIRPAK- 400102212274

SHIMA-SEL-AIRPAK- 400102212296

ATIKAH-TRG-AIRPAK- 400102212285

EZZUE-TRG-AIRPAK- 400102212230

NORAZMI-PRK-AIRPAK- 400102212204

AFIQAH-P.JAYA-J&T- 610110886474

AKMA-PRK-J&T- 610110886527

MASLIZA-MLK-J&T- 610110886569

SAPIAH-JHR-J&T- 610110886543

KATHY-PRK-J&T- 610108996100

QASEH-SEL-J&T- 610110886487

ZALINA-SEL-J&T- 610110886514

HASNAWI-JHR-J&T- 610108996044

SURI-JHR-J&T- 610108996113

HIDAYAH-KL-J&T- 610108996099

AZMI-TRG-J&T- 610110886501

SYAZWANI-SEL-J&T- 610110887052

LIZA-SEL-J&T- 610110886490

AZIZ-TRG-J&T- 610110887065


--

Hubungi telefonis urusniaga anda jika tracking tidak terpapar disini. 

SEBARANG ADUAN 
Sila hubungi 
Pn.Najmiyah-0195678687
Tracking disini hanya dipapar selama 2 minggu sahaja, selepas itu akan disimpan kedalam arkib kami